rehlah

rehlah

ucapan

Sunday, May 8, 2011

E-Book Adab PerGaulan MeNurut Al-Quran dan Sunnah

Suatu yang menarik perhatian dan indah bagi setiap muslim dan muslimat ialah melaksanakan suruhan Islam, mengamal kan adab peraturan serta sopan santun yang baik dan menarik dalam tatasusila Islam. Semua itu merupakan seni yang menambah seri setiap insan yang berakhlak mulia. Namun demikian akhlak mulia tidak akan wujud kecuali pada jiwa yang mulia, hati yang suci serta berasaskan iman dan taqwa yang dipadankan dengan kesabaran ketika berdepan dengan cabaran yang sering mematahkan iman dan menghancurkan akhlak. Alangkah baik scandainya setiap muslim dan muslimat dapat mengamalkannya dengan adab dan sopan. Oleh itu bersopanlah kita dalam pergaulan harian menurut al Quran dan al Sunnah.
LinK ..di Bawah

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...